HVB-verksamhet

Bolmörtsgränd

Bolmörtsgränd är ett HVB-hem beläget nära centrum i kustnära Ystad med närhet till den vackra skånska landsbygden. Boendet är litet och har hög personaltäthet. Här erbjuds man en strukturerad vardag med en planerad daglig sysselsättning som kan vara i form av olika lokala praktikplatser och/eller undervisning på Mo Gård folkhögskola i Åkarp.

Målgrupp

• Kvinnor i åldern 26-67 år med psykiatrisk problematik i kombination med beteendeproblematik/självskadebeteende.

Arbetssätt

Vård och behandling är så mycket mer än det enskilda psykoterapeutiska samtalet med terapeuten eller det motiverande samtalet med behandlingspersonalen. Det är i mötet med sin sociala omgivning, sin miljö som individen har möjlighet att stärka sitt välbefinnande och utveckla sin självkänsla. Denna miljöterapeutiska del skapas av människorna i verksamheten dygnet runt, årets alla dagar och hos Mo Gård uttrycks den i en gemensam kunskapssyn, människosyn och etisk värdegrund.

Efter att tagit del av den kartläggning som görs med brukaren använder vi olika verktyg som exempelvis:

  • KBT terapi
  • Psykologsamtal
  • Stödsamtal
  • Seriesamtal
  • MI samtal
  • Kat-Kit
  • ART
  • Teckenspråk

 

HittaHVB-verksamhet

Visa verksamhet i