Daglig verksamhet

Vi erbjuder dig en meningsfull sysselsättning som skapar gemenskap, stimulans och delaktighet, med utgångspunkt i dina önskemål.

Daglig verksamhet är en viktig del av vårt innehåll. Här får du möjlighet att delta i givande aktiviteter i ett socialt sammanhang. Dina intressen och önskemål är viktiga när vi tillsammans väljer en inriktning för dig.

Hur verksamheten är utformad ser olika ut på olika platser. Lokala förutsättningar och våra samarbeten med externa aktörer avgör vilka alternativ vi kan erbjuda.  Det kan till exempel handla om parkarbete, estetisk verksamhet eller sysslor på ett kafé. Vi lägger stor kraft på att få till en personligt anpassad aktivitet. För någon utgår verksamheten från boendet med närhet till sin trygga personal, för andra är verksamhet i en anpassad extern miljö ett bättre alternativ.

Våra områden

Mälardalen

Hos oss i Mälardalen finns många spännande möjligheter till daglig verksamhet. Vi kan till exempel erbjuda dig arbete på vår interna tidningsredaktion, du kan utveckla dina färdigheter i matlagning eller tillverka träarbeten i snickeriet. Vi samarbetar även med externa aktörer som kan erbjuda aktiviteter inom till exempel dagligvaruhandel och parkförvaltning.

Syftet med vår verksamhet är att du ska hitta ett utvecklande och inspirerande arbete i en lustfylld och kommunikativ miljö. Daglig verksamhet hos oss i Mälardalen utgår från Rådhusgatan i Enköping.

Kontaktperson

Malin Jegendal
010-471 67 65
malin.jegendal@mogard.se

Östergötland

I Östergötland erbjuder vi ett brett utbud av daglig verksamhet i en naturskön omgivning. Här kan du bland annat välja handelsträdgård med parkarbete, demontering och återvinning eller arbete i restaurang. Vår traditionsrika miljö möjliggör spännande möten och skapar goda förutsättningar för arbetsuppgifter av olika slag.

Daglig verksamhet hos oss i Östergötland ska erbjuda dig bra möjligheter till personlig utveckling. Vår målsättning är att du ska känna gemenskap och meningsfullhet i ditt arbete. Vår bas finns i Doverstorp utanför Finspång.

Kontaktperson

Susanne Johannesson
010-471 67 41
sussi.johannesson@mogard.se

Skåne

Vi erbjuder dig ett varierat utbud av aktiviteter och anpassar insatsen utifrån dina behov. Hos oss i Skåne kan du bland annat arbeta med estetisk/skapande verksamhet, bakning, eller i träverkstad. Vi samverkar också med externa aktörer, vilket till exempel kan innebära att du arbetar i en butik.

Oavsett vilken aktivitet du väljer är vårt mål att du ska bli en del av en kreativ och inspirerande miljö. Vår dagliga verksamhet i Skåne utgår från Kometvägen i Staffanstorp.

Kontaktperson

Pernilla Henriksson
010-471 67 97
pernilla.henriksson@mogard.se

Hej, jag finns här för att svara på dina frågor. Hör gärna av dig!

Cecilia Joge Johansson
Cecilia Joge Johansson
Ansvarig rådgivare
010-471 66 18
cecilia.jogejohansson@mogard.se

Vi vill ge dig som är i behov av särskilt stöd i din kommunikation rätt möjligheter att leva ett gott liv

I vår verksamhet arbetar vi för att du som använder teckenspråk eller har behov av anpassad kommunikation samt har  funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva ditt liv utifrån dina förutsättningar och önskningar.

Vi ser till att du får det stöd som just du behöver, att det finns teckenspråkig personal och att miljön är anpassad på bästa sätt för att underlätta din vardag samt möta dagens riktlinjer för tillgänglighet.

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se