Boende, stöd och utbildning för barn och unga med funktionsnedsättning

På Mo Gård hjälper vi barn och unga med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv. Tillsammans med dig som förälder ser vi till att ditt barn får en stimulerande vardag och fritid utifrån sina behov, förutsättningar och önskemål.

Mo Gård Gymnasiesärskola

Mo Gård Gymnasiesärskola riktar sig till dig som använder teckenspråk eller har behov av anpassad kommunikation och har en funktionsnedsättning.

Mo Gård gymnasiesärskola

Hem för vård eller boende

Vi erbjuder HVB-hem med verksamhet för barn och unga som har en psykosocial eller psykiatrisk problematik med behov av extra stöd.

HVB för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola riktar sig till dig som använder teckenspråk eller har behov av anpassad kommunikation och har en funktionsnedsättning. När du går på gymnasiesärskolan har du möjlighet att bo på ett boende som är anpassat för dig, en bostad med särskild service för barn och unga.

Vårt teckenspråkiga HVB hittar du utanför Finspång i Östergötland. Verksamheten vänder sig till flickor och pojkar, 13-19 år, med psykosocial problematik som är döva eller har en hörselnedsättning. Vi erbjuder placeringar enligt SoL eller LVU.

Hej, jag finns här för att svara på dina frågor. Hör gärna av dig!

Cecilia Joge Johansson
Cecilia Joge Johansson

Vi vill ge dig som är i behov av särskilt stöd i din kommunikation rätt möjligheter att leva ett gott liv

I vår verksamhet arbetar vi för att du som använder teckenspråk eller har behov av anpassad kommunikation samt har en funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ditt liv utifrån dina förutsättningar och önskningar.

Vi ser till att du får det stöd som just du behöver, att det finns teckenspråkig personal och att miljön är anpassad på bästa sätt för att underlätta din vardag samt möta dagens riktlinjer för tillgänglighet.

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård gymnasiesärskola
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Hem för viss annan heldygnsvård (Stödboende)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se