Vi ser till hela människan.

Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande organisation med över 70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

Vi ser till hela människan.

Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande organisation med över 70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

För barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

För vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)
0
Års samlad erfarenhet och kompetens
Läs mer
0
Enheter i Sverige
Läs mer
0
Anställda i koncernen
Läs mer

Välj ett jobb som gör skillnad
för en annan människa.

Vi är intresserade av dig som har en avslutad gymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet, gärna inom vård- och omsorg eller barn- och fritid.

Vi söker också medarbetare med eftergymnasial utbildning, främst inom socialt arbete/beteendevetenskap, specialpedagogik eller inom hälso- och sjukvård.

Våra lediga jobb
Intresseanmälan

AKTUELLT

Spadtag som ger 100 nya jobb

22 oktober, 2019|

På fredagseftermiddagen togs de första spadtaget för det första av fyra gruppboenden i Mo gårds regi. Spadtaget signalerar starten för Mo gårds satsning i Nyköping. [...]

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se

Jobba hos oss