Vi ser till hela människan.

Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande organisation med över 70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

Vi ser till hela människan.

Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande organisation med över 70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

För barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

För vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)
0
Års samlad erfarenhet och kompetens
Läs mer
0
Enheter i Sverige
Läs mer
0
Anställda i koncernen
Läs mer

Välj ett jobb som gör skillnad
för en annan människa.

Vi är intresserade av dig som har en avslutad gymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet, gärna inom vård- och omsorg eller barn- och fritid.

Vi söker också medarbetare med eftergymnasial utbildning, främst inom socialt arbete/beteendevetenskap, specialpedagogik eller inom hälso- och sjukvård.

Våra lediga jobb
Intresseanmälan

AKTUELLT

Se alla nyheter

KALENDER

Se alla event & mässor

För dig som vill veta mer om Taktil/kroppsligt språkande Inför uppstarten i Nyköping bjuder Mo Gård på olika föreläsningar. Nu [...]

LSS-dagen

5 mars, kl 08:30 - 16:00

LSS-dagen är en kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling med föreläsare och utställare. En mötesplats för de som a [...]

Kompetensmässan i Norrköping

10 mars, kl 10:00 - 15:00

Tid: 10:00 - 13:00 och 15:00 – 18:00 Förmiddagens pass ”Investera för framtiden” vänder sig till den som söker sitt första jobb [...]

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se

Jobba hos oss