Boende och stöd för vuxna med funktionsnedsättning

I mer än 70 år har vi erbjudit insatser till personer som lever med en kombination av syn-/hörselnedsättning och annan funktionsnedsättning. I dag erbjuder vi även insatser för dig utanför döv- och hörselområdet som behöver mötas av kunskap och anpassningar för att få till fungerande kommunikation.

Bostad med särskild service (LSS)

Vi vill ge dig, som har rätt till LSS och har särskilt behov av stöd i din kommunikation, bra möjligheter att leva ett gott liv.

LSS för vuxna

Daglig verksamhet (LSS)

Vi har många olika former av daglig verksamhet och försöker alltid tillgodose dina intressen och önskemål.

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service (SoL)

Vi erbjuder ett individuellt anpassat stöd och behandling för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

SoL för vuxna

Korttidsboende (SoL)

Vi utformar stödet på vårt boende individuellt och alltid tillsammans med den enskilde.

SoL för vuxna

I vår verksamhet arbetar vi för att du som är teckenspråkig, eller har behov av anpassad kommunikation samt har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi utgår alltid från dina förutsättningar och önskemål när vi tillsammans säkerställer ett fungerande samspel i vardagen.

Daglig verksamhet är en viktig del av vårt innehåll. Här får du möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter i ett socialt sammanhang, där vi så långt det är möjligt utgår från dina intressen och önskemål.

Hur verksamheten är utformad ser olika ut på olika platser, beroende på lokala förutsättningar och externa samarbeten. Det kan exempelvis handla om parkarbete, estetisk verksamhet eller sysslor på ett kafé.

För dig som är vuxen och har en hörselnedsättning, eller är döv, i kombination med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuder vi ett individuellt anpassat stöd och behandling. Insatsen bygger på ett anpassat boende, möjlighet till meningsfull sysselsättning och fritid.

Vi utformar stödet på vårt boende individuellt och alltid tillsammans med den enskilde. Boendet ska bidra till att du får utveckla dina förmågor och stärka dina möjligheter till att i framtiden bo i ett självständigt boende eller någon annan permanent boendeform.

Hej, jag finns här för att svara på dina frågor. Hör gärna av dig!

Cecilia Joge Johansson
Cecilia Joge Johansson

Vi vill ge dig som är i behov av särskilt stöd i din kommunikation rätt möjligheter att leva ett gott liv

I vår verksamhet arbetar vi för att du som använder teckenspråk eller har behov av anpassad kommunikation samt har en funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ditt liv utifrån dina förutsättningar och önskningar.

Vi ser till att du får det stöd som just du behöver, att det finns teckenspråkig personal och att miljön är anpassad på bästa sätt för att underlätta din vardag samt möta dagens riktlinjer för tillgänglighet.

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se