HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER (GDPR)

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR TRYGGA HOS OSS

Mo Gård arbetar ständigt med att förbättra system och rutiner för att se till att dina personuppgifter är säkra. Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen, (GDPR), har vi sett över våra rutiner och system för att möta de nya kraven.

När du skickar in din synpunkt till oss så behåller vi dina uppgifter tills vi har återkommit med svar till dig, därefter raderar vi dina personuppgifter och behåller din synpunkt till vårt förbättringsarbete.

Om du vill ändra eller radera dina personuppgifter kontakta dataskyddsombud@mogard.se