GDPR/Integritetspolicy

Insamling av information

På vår webbplats www.mogard.se samlar vi in information från dig om du använder dig av formuläret för att lämna synpunkter. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och de uppgifter du själv väljer att uppge i formulärets meddelanderuta.

Användning av information och syfte

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det i formuläret)
  • Förbättra vår hemsida utifrån de insamlade synpunkterna
  • Förbättra vår kundservice

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta specifika tjänster får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Cookies

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).

Google Analytics använder “cookies”, det vill säga textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Radera personuppgifter

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Carita Klang på dataskyddsombud@mogard.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.