Aktuellt

Nya gruppboenden genererar 100 nya jobb

20 oktober, 2019

För ett drygt år sen meddelade Mo gård att det kommer att öppnas fyra nya gruppboenden enligt LSS i Nyköping. Etableringen av gruppboendena kommer på sikt att leda till 24 nya platser för målgruppen och ungefär 100 nya jobb i kommunen.

De första preliminära planerna var att det första gruppboendet skulle öppna i slutet av 2019 men det står nu klart att det första boendet skall vara klart för inflyttning i augusti 2020. Enligt Peter Rinman som är en av dem som jobbar med etableringen av de nya boendena i Nyköping är det en naturlig del av byggprocessen som lett till förseningarna. – Det är godkännandet av detaljplaner som dragit ut på tiden och det påverkar såklart datumet när boendena kommer att stå färdiga. Men vi har bygglov för att starta byggnationen till ett av de fyra gruppboendena och det är det som kommer att vara klart i mitten på augusti 2020, säger han.

Utöver de fyra gruppboendena kommer även Mo gård att erbjuda daglig verksamhet till de personer som flyttar in i de nya lägenheterna. Målgruppen är personer som har en kombination av funktionsnedsättningar och som är i behov av anpassad kommunikation som exempelvis teckenspråk. En stor del av etableringen i Nyköping handlar även om att hitta rätt kompentens på orten samt att det finns personer som är redo att flytta in i de nya lägenheterna när väl gruppbostäderna står färdiga. – Husen som byggs i all ära men för oss är det avgörande att också fylla insidan med rätt stöd till individerna som ska bo där, säger Peter Rinman. Som en del av satsningen har Mo gård inlett ett samarbete med Campus Nyköping. Detta är ett led i att bidra till ökad kompetens inom vård och omsorg generellt. – Tanken är också att samarbetet skall ge oss förutsättningar att rekrytera medarbetare med den typ av grundkompetens vi efterfrågar och har behov av, säger Ros-Mari Seidlitz, etableringsansvarig för Nyköping. Utöver viss grundkompetens utbildar Mo Gård själv sin personal bland annat med hjälp av ett stödteam bestående av specialister. – Det är viktigt för oss att länka samman alla stödinsatser till brukaren, menar Ros- Mari Sedilitz. Mo gård har bedrivit verksamhet i drygt 70 år och startade sin verksamhet i Finspång, i och med etableringen i Nyköping kommer verksamheten finnas i Mälardalen men även delar av Skåne. – Att komma till Nyköping är för oss ett naturligt led i vårt arbete att bygga långsiktigt och hållbart, säger Peter Rinman.

Artikeln publicerades 18 oktober 2019 i Sörmlands Nyheter, Skapad av Linus Nilsson.