Våra verksamheter

Se sidans innehåll med teckenspråkSe på teckenspråk

Mo Gård driver flera olika verksamheter inom stöd och service samt behandling. Här kan du läsa om Mo Gård LSS, Mo Gård HVB och Mo Gård gymnasiesärskola.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) finns också inom organisationen och stiftelsen Mo Gård är en av medlemmarna i Mo Gårds Folkhögskoleförening. Läs gärna mer om Nkcdb och Mo Gårds folkhögskola under länkarna nedan.

Daglig verksamhet

Vi har många olika former av daglig verksamhet, bland annat en handelsträdgård och ett vandrarhem. Utanför Finspång ligger vår handelsträdgård där du kan handla växter i en härlig miljö och i Enköping ligger vårt Vandrarhem Gula Villan centralt vid hamnen och nära de berömda parkerna.

Det är brukare från Mo Gård som arbetar och sköter om vandrarhemmet och handelsträdgården tillsammans med anställda på Mo Gård.

 

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Mo Gård folkhögskola