Våra verksamheter

Se sidans innehåll med teckenspråkSe på teckenspråk

Mo Gård driver flera olika verksamheter inom stöd och service samt behandling. Här kan du läsa om Mo Gård LSS, Mo Gård HVB och Mo Gård gymnasiesärskola.

Mo Gård är också ägare av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) och stiftelsen Mo Gård är huvudman för Mo Gård folkhögskola, läs gärna mer om dem på respektive hemsida.

Daglig verksamhet

Vi har många olika former av daglig verksamhet, bland annat en handelsträdgård och ett vandrarhem. Utanför Finspång ligger vår handelsträdgård där du kan handla växter i en härlig miljö och i Enköping ligger vårt Vandrarhem Gula Villan centralt vid hamnen och nära de berömda parkerna.

Det är brukare från Mo Gård som arbetar och sköter om vandrarhemmet och handelsträdgården tillsammans med anställda på Mo Gård.

 

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Mo Gård folkhögskola