Tell-Us

Tell-Us står för “Teckenspråkiga elevers livssituation – utvecklingsstörning”.

Tell-us var ett 3-årigt arvsfondsprojekt som drivits av DHB, där Mo Gård varit en samarbetspartner.

Målet har varit att hitta ett sätt att låta teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning tala om hur deras liv är, hur skolan fungerar och vad dom vill göra efter skolan. Projektet har strävat efter att öka gruppens delaktighet och ge gruppen det inflytande de har rätt till.

Läs mer om projektet och vad det resulterat i på vår hemsida om Tell-Us.

tellusprojektet.se