Om Mo Gård

Se sidans innehåll med teckenspråkSe på teckenspråk

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Våra fokusområden är kommunikation och funktionsnedsättning.

Non-profit

Att vi är en non-profit verksamhet innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation. Denna typ av verksamhet delar inte ut sina eventuella vinster till ägare eller aktieägare, utan dessa används istället för att utveckla våra verksamheter.

Individen alltid viktigast

Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete, vi ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser. Vi tror att kommunikation eller stöd i kommunikationen är en viktig del i att skapa rätt förutsättningar för ett gott liv.

 

Lämna synpunkter