Aktuellt

Ansök om medel från MoFoF

24 oktober, 2018

Fotografi på Caroline Lindström

Nu finns det möjlighet att återigen ansöka om medel från Stiftelsen Mo Gårds forskningsfond (MoFoF).

MoFoF ger bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamheter och olika brukarkategorier.

Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras.

Utlysning av medel startar 1 november 2018 med sista ansökningsdag den 15 december 2018.

Läs gärna mer och ansök här.