Aktuellt

Ansök om medel från MoFoF

24 oktober, 2018

Nu finns det möjlighet att återigen ansöka om medel från Stiftelsen Mo Gårds forskningsfond (MoFoF).

MoFoF ger bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamheter och olika brukarkategorier.

Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras.

Utlysning av medel startar 1 november 2018 med sista ansökningsdag den 15 december 2018.

Läs gärna mer och ansök här.