Stiftelsen Mo Gård Forskningsfond (MoFoF)

Bidrag till Forsknings- och Utvecklingsarbete

MoFoF ger bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamheter och olika brukarkategorier.

Mo Gård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer/tekniska hjälpmedel på grund av dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning. Dessutom förekommer ytterligare funktionsnedsättningar såsom kognitiva, psykiatriska eller psykosociala.

Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras.

Bidrag ges normalt som ett engångsbelopp med högst 300 000 kr.

Nästa tillfälle för ansökan kommer att ske under 2018.

2016 års stipendiater är:

Moa Wahlqvist
Forskningsprojekt:
Hälsofrämjande perspektiv på hälsa hos personer med Ushers syndrom.

Hans-Erik Frölander
Forskningsprojekt:
Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna med förvärvad dövblindhet.

Agneta Anderzén Carlsson
Forskningsprojekt:
Hälsa och familjeklimat där en förälder har dövblindhet.

Satu Turunen-Taheri
Forskningsprojekt:
En livskvalitet studie. Patienter med grav hörselnedsättning och kokleaimplantat samt utvidgad hörselrehabilitering och patienter med grav hörselnedsättning i kombination med grav synnedsättning.