Bostad med särskild service (SoL)

Med små enheter vill vi skapa lugn och möjligheter för varje individ

Vi erbjuder vuxna som lever med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har hörselnedsättning ett individuellt anpassat stöd. Målsättningen är att alla ska kunna känna sig hemma i vår tillrättalagda kommunikativa miljö. Vi erbjuder ett anpassat boende samt möjlighet till en meningsfull sysselsättning och fritid.

Vi arbetar främst utifrån en miljöterapeutisk grund och alltid utifrån individens behov och förutsättningar. Vi har specialistkompetens inom döv- och hörselområdet och kan erbjuda både en teckenspråkig och tvåspråkig miljö. I vår tvåspråkiga miljö kombinerar vi tal och teckenspråk. Alternativ kommunikation är också en naturlig del i vår verksamhet.

Hej, jag finns här för att svara på dina frågor. Hör gärna av dig!

Cecilia Joge Johansson
Cecilia Joge Johansson

Våra enheter

Här nedanför hittar du våra bostäder med särskild service för vuxna (SoL).

Stenkvista

Eskilstuna

För vuxna med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behov av kommunikationsstöd. (SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4)

Kontaktperson

Caroline Johansson
Enhetschef
010-471 66 07
caroline.johansson@mogard.se

Besöksadress

Stenkvistaskolan
635 19 Eskilstuna

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se