Aktuellt

Välkommen på föräldrautbildning!

13 november, 2018

Är du förälder till ett barn med dövhet/hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning? På den här utbildningen får du chansen att lyssna på olika föreläsare, delta i olika diskussioner, byta erfarenheter med andra föräldrar, knyta kontakter och umgås i en trevlig miljö. Du är välkommen att anmäla dig oavsett åldern på ditt barn. Utbildningen anordnas i samverkan mellan Mo Gård, Tullängsskolan, DHB och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

När och var?

15-17 mars 2019 på Sånga Säby Hotell & Konferens.

Föreläsare på utbildningen

Mikael Nordmark

Mikael Nordmarks son Hugo har den mycket ovanliga diagnosen lissencefali. Mikael kommer att prata om när livet inte blir som man tänkt sig och hur det är att få ett barn med omfattande funktionsnedsättning. Han tar oss med genom stunder av tårar och sorg, men också genom massor av kärlek och glädje. Han berättar om hur löpning kan göra stor skillnad, om att springa marathon och att arrangera en tävling där alla kan vara med.

Kenth Hedevåg

Kenth Hedevåg har en lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam. Han är också pedagogisk handledare i kommunalt stödteam. Kenth menar att vi behöver bli bättre på att ta steget från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. Att unika människor behöver mötas på unika sätt och att det är viktigt med ödmjukhet och förståelse för människor som har ett annorlunda sätt att fungera. Kenth har skrivit boken ”När mallen inte stämmer”.

Conny Norén

Conny Norén och hans fru är föräldrar till två adopterade flickor från Colombia och Taiwan. Båda flickorna är döva och en av dem använder delvis CI. Conny bjuder på en föreläsning med humor, värme och en viss dos allvar. Han berättar om hur hans attityd kring dövhet förändrats med tiden, vilka hinder de stöter på i vardagen och hur familjen hanterar dem. ”Som hörande förälder till döva barn får man många fördelar. Ett nytt språk, nya vänner och en ny värld som öppnar sig. Men det kommer inte av sig självt – man måste kämpa för det.”

Möt också…

Forumteatergruppen “SkaparAnda” som kommer att levandegöra temat ”Syskonrelationer och relationer i stort” genom teater, övningar och reflektioner tillsammans.

Aktörer:

  • Sanna Franzén, dramapedagog, skådespelare och sjukhusclown
  • Johan Granli Karlsvärd, skådespelare, psykolog och sjukhusclown
  • Vanilla Karlsvärd, dramapedagog, skådespelare och sjukhusclown

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 10 februari 2019. Kursens namn är Föräldrakurs döv/hörsel.
Anmälan och mer information hitta du på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Här kan du ladda ned inbjudan till utbildningen (pdf, 3Mb)