Aktuellt

Rapport Tell-us projektet

20 juni, 2016

Discokula på lila bakgrund

Projektet har varit ett 3-årigt arvsfondsprojekt där målet har varit att hitta ett sätt att låta teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning tala om hur deras liv är, hur skolan fungerar och vad dom vill göra efter skolan.

Projektet har strävat efter att öka gruppens delaktighet och ge gruppen det inflytande de har rätt till.

Nu finns det en rapport om Tellus-projektet att ladda ner på projektets hemsida.

tellusprojektet.se