LSS-verksamhet

Sundshagen Övre

Sundshagen övre är en kombinerad gruppbostad (4 plaster) och servicebostad i annex (1 plats) för personer som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Boendet ligger naturskönt i Doverstorp utanför Finspång med närhet till sjö, skog och fina promenadområden.

Möjligheterna finns att träffas i gemensamhetslokaler och till exempel ta en kvällsfika men vi lägger stor vikt vid att skapa ett gott liv i den egna lägenheten.

Boendet har goda kunskaper i teckenspråk samt olika former av alternativ kommunikation och jobbar mycket med bildstöd i olika former, framöver kommer man delta i ett iPad-projekt för att öka kompetensen ytterligare när det gäller att stödja brukarna med ny teknik.

Brukarna deltar i Mo Gårds dagliga verksamhet och man strävar efter att ha ett så rikt utbud som möjligt av fritidsaktiviteter.

Hitta LSS-verksamhet

Visa verksamhet i