LSS-verksamhet

Stora Allén

Stora Allén är en servicebostad som är teckenspråkigt inriktat och de som bor här är döva i kombination med en eller flera funktionsnedsättningar. Boendet är av trapphusmodell och består av 11 lägenheter samt en gemensamhetslägenhet. Att kunna kommunicera på sitt eget språk är en viktig förutsättning för att kunna uppnå goda levnadsvillkor, därför lägger vi stor vikt vid att personalen ska ha en hög teckenspråks nivå (steg 5).

Boendet ligger centralt i Finspång med närhet till kulturutbud, affärer och träningsanläggningen Medley där många från boendet går och tränar. Till boendet hör också två bilar som gör det smidigt att röra sig mellan boendet, daglig verksamhet och fritidssysselsättningar.

Det är en aktiv grupp som bor här som gärna deltar i kulturutbud, tränar mycket och har socialt utbyte av varandra.

Brukarna deltar i daglig verksamhet som kan vara på platsen Mo Gård eller utflyttad till företag i Finspång, exempelvis på Alléhotellet, Ridskolan och på förskola. Då Mo Gård folkhögskola finns på pendlingsavstånd har flera deltagare valt att kombinera studier och daglig verksamhet.

Hitta LSS-verksamhet

Visa verksamhet i