Bostad med särskild service

Stenkvista

Stenkvista ligger strax utanför Eskilstuna i en lugn och lantlig miljö. Vi har stor kunskap om olika funktionsnedsättningar och kombinationer.

Boende

På Stenkvista erbjuds ett varierat utbud av boendealternativ, rum eller lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personal dygnet runt, eller egen lägenhet med möjlighet till mobilt stöd. Här finns tillgång till social gemenskap och stöd utifrån individens behov, att träna färdigheter eller att få och skapa struktur. Vi tror att man lär sig saker tillsammans och i vardagens alla olika situationer.

Sysselsättning

Vi arbetar utifrån brukarens och uppdragsgivarens mål. Vi inventerar individens intresseområden och starka sidor för att hitta en meningsfull sysselsättning, vi har satsat mycket på egna praktikplatser och dagliga verksamheter men samarbetar även med företag och arbetsplatser i närsamhället. Vi försöker skapa möjligheter för att få erfarenheter för framtiden och det fortsatta arbetslivet, antingen i en anpassad miljö eller i samhället. För den som önskar studier kan vi stötta i studier på folkhögskola eller hos annan utbildningsanordnare.

Fritid

En viktig del i livet är att få utöva sina intressen, delta i social gemenskap eller bara pröva och uppleva olika saker. Vi försöker skapa möjligheter till en rik fritid, det kan vara inom sport eller idrott, estetisk verksamhet eller resor och utflykter. Vi ordnar gemensamma aktiviteter men stöttar också personliga intressen.

Stöd

Hos oss finns möjligheter till professionellt stöd i form av psykiatriker och sjuksköterska. Vi uppmuntrar att bibehålla uppbyggda kontakter men har även tillgång till egen kompetens.

Målgrupp

Vuxna män med någon form av psykiatrisk problematik.

Arbetssätt

Vi arbetar i en pedagogisk och strukturerad miljö utifrån Miljöterapin som grund.

Våra verktyg är bland annat:

  • Teckenspråk
  • MI
  • ART

 

 

HittaBostad med särskild service

Visa verksamhet i

Välj stad i rullisten ovan för att visa verksamheter.