HVB-verksamhet

Skärlunda

Skärlunda är ett boende (HVB) för pojkar och flickor mellan 13 och 19 år. Vi erbjuder placeringar enligt SoL eller LVU. Boendet ligger i en vacker lantlig miljö men har nära till större städer med bra utbud av aktiviteter. Vi har tillgång och samverkan med en lantgård där vi hjälper till med skötsel av små och stora djur. På sommaren kan vi erbjuda våra ungdomar sommarjobb.

Vi använder oss av ett miljöterapeutiska arbetssätt där vi på ett tydligt och konkret sätt använder händelser i vardagen i vårt arbete.

Vi brukar åka på resor till bland annat fjällen, syftet med resorna är social träning och att få våra deltagare att flytta sina gränser och testa saker som dom inte tidigare vågat.

För de ungdomar som bor på Skärlunda men inte går i en kommunal skola erbjuder vi skolverksamhet på uppdrag från deras hemskola . Vi sköter undervisningen med hjälp av legitimerade lärare, i en väl anpassad skollokal med hög personaltäthet. Lärare och behandlingspersonal samverkar för elevens bästa i samarbetar med elevens hemskola.

Boendet

Tillstånd: HVB (7.1.1 SoL)
Platser:
5 platser plus två platser externt.
Styrka: Hög personaltäthet.

Behandling

 • Miljöterapeutisk grund.
 • Individuella behandlingsplaner.
 • Stor kunskap inom familjearbete.

Verktyg

Utifrån varje individ väljer vi olika verktyg att arbeta med, exempelvis:

 • MI
 • ART
 • AKK
 • Tecken kommunikation
 • Teckenspråk
 • Tejping
 • KBT

Målgrupp

 • Pojkar och flickor 13-19 år med psykosocial problematik och/eller NPF

HittaHVB-verksamhet

Visa verksamhet i