LSS-verksamhet

Broder Pehr

Broder Pehr är en gruppbostad som ligger i Hägersten, söder om Stockholm. Mo Gård driver boendet på entreprenad av Stockholms stad. Gruppbostaden har plats för 6 personer och har förutom lägenheter trevliga gemensamma utrymmen.

Den fysiska miljön i gruppbostaden är anpassad för personer som har medfödd dövblindhet, vilket t ex innebär goda kontraster med anpassad färgsättning, anpassade ljusförhållanden och taktil miljö något som speglar sig såväl i inomhus- som i utomhusmiljön.

Mo Gård driver också daglig verksamhet på Broder Pehr. Detta sker i miljöer såväl inom boendets lokaler som i miljöer utanför och i samverkan med andra aktörer.

Hitta LSS-verksamhet

Visa verksamhet i