Stödteam

LSS Stödteam är en intern enhet hos Mo Gård LSS som tillhandahåller olika slags specialistkompetens.

Vårt uppdrag

Stödteamet handleder och utbildar exempelvis personal, utför operativa insatser riktade till brukare och elever, leder nätverk och kvalitetssäkrar den pedagogiska verksamheten på strukturnivå. Vi har också ansvar för omvärldsbevakning inom specifika områden i syfte att tillföra ny kunskap och kompetens till verksamheten.

Kompetens i stödteamet

Stödteamet är bemannat med specialpedagoger med specialistkompetens inom områden som syn, hörsel, samspel, kommunikation och utvecklingsstörning samt psykolog, arbetsterapeut, IKT-pedagog, Hälso- och sjukvårdsansvarig sjuksköterska, operativ sjuksköterska och teckenspråkslärare.