Jobba hos oss

Att jobba inom Mo Gård LSS innebär ett varierande arbete som bygger på socialt samspel och kommunikation. Vi strävar efter att vara en stimulerande, kreativ och jämlik arbetsplats där det arbetar människor som är ansvarsfulla, trygga och som har en god förmåga att sätta sig in andra människors livssituation.

Alla ska mötas med respekt

Mo Gård LSS erbjuder tjänster inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). När du arbetar hos oss är det din uppgift (tillsammans med brukaren och övriga anställda) att se till att brukaren kan ha full delaktighet i samhället och leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Vi erbjuder tjänster som genomsyras av en humanistisk människosyn som grundar sig i respekten för varje individs självbestämmande och integritet. Vi utgår alltid från varje individ och ser till hela människan och hennes livssituation.

Vi har ett gemensamt grundläggande förhållningssätt som består av en gemensam kunskapssyn, människosyn och etisk värdegrund.

Omfattande behov och kompetens

Vår verksamhet tillhandahåller insatser till individer som använder teckenspråk och/eller anpassad kommunikation samt har olika kombinationer av funktionsnedsättningar. Ofta har brukarna ett omfattande behov av insatser vilket kräver att verksamheten har tillgång till specialistkompetens i det vardagliga arbetet.

Vi vill att våra medarbetare utvecklas i och utvecklar vår verksamhet. Vi uppmuntrar våra medarbetare till kompetensutveckling, både internt och externt. Att erbjuda kompetensutveckling på både grundläggande och specialistnivå, är viktigt för att vi ska kunna möta våra målgruppers behov även i framtiden.

Strävar efter att vara en trygg arbetsplats

Vi verkar ständigt för att säkerställa en god arbetsmiljö där alla anställda ges möjlighet att utvecklas, vi ser att en ökad mångfald bidrar till en högre kvalitet i verksamheten. Den viktigaste resursen i vår verksamhet är vår personal. Vår målsättning är att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav men det ligger i vårt intresse att upprätthålla en högre standard.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att arbeta hos oss och läs gärna mer under lediga tjänster.

 

Lediga tjänster