Mo Gård LSS

Se sidans innehåll med teckenspråkSe på teckenspråk

Mo Gård LSS vill ge dig som har rätt till LSS och har särskilt behov av stöd i din kommunikation rätt möjligheter för att leva ett gott liv. 

Teckenspråk och anpassad miljö

I vår verksamhet arbetar vi för att du som använder teckenspråk eller annan anpassad kommunikation samt har en kombination av funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva ditt liv utifrån dina förutsättningar och önskningar. Vi ser till att du får det stöd som just du behöver, att det finns teckenspråkig personal och att miljön är anpassad på bästa sätt för att underlätta din vardag samt möta dagens riktlinjer för tillgänglighet.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en viktig del av vårt arbete. Här får du möjlighet att arbeta, få arbetskamrater och bli del av ett sammanhang.

Daglig verksamhet kan vara arbeten inom Mo Gård, vi driver bland annat en handelsträdgård och ett vandrarhem, men den kan också vara utflyttad till ett företag på orten. Det finns också möjlighet att ägna dig åt drama, sång, snickeri och mycket annat beroende på var du bor.

Fritid

Vi försöker skapa ett så varierat utbud av fritidsaktiviteter som möjligt, många aktiviteter anordnar vi själva anpassade efter dina önskemål men det finns också möjlighet att vara delaktig i det lokala kultur och fritidsutbudet.

Verksamhet på flera orter i Sverige

Vi har verksamheter på flera olika platser i Sverige. Gå gärna in och läs om våra olika boenden, du hittar dom genom att använda sökfunktionen nedan.

Hitta LSS-verksamhet

Visa verksamhet i