Tillstånd

Stenkvista, Eskilstuna:

  • Bostad med särskild service (SoL 7.1.2)
  • Hem för viss annan heldygnsvård (SoL 7.1.3)
  • Dagverksamhet (SoL 7.1.4)

Erstorp, Finspång

  • HVB (SoL 7.1.1)

Skärlunda, Norrköping

  • HVB (SoL 7.1.1)

Bolmörtsgränd, Ystad

  • HVB (SoL 7.1.1)