Jobba hos oss

Att jobba inom Mo Gård HVB innebär ett varierande arbete som bygger på initiativkraft, flexibilitet och självständighet. Du kommer att möta människor med olika bakgrund, olika behov och olika förutsättningar. Du som vill arbeta för människor i utsatta situationer förstår vikten av att skapa relationer genom intresse, lyhördhet och förståelse för den enskilda individen. Relationer utgör grunden för ett givande samspel och en god kommunikation som i sig är avgörande för en ömsesidig respekt och förståelse i mötet mellan två individer.

Vi vill stärka välbefinnandet och öka självkänslan

Vård och behandling är så mycket mer än det enskilda psykoterapeutiska samtalet med terapeuten eller det motiverande samtalet med behandlingspersonalen. Det är i mötet med sin sociala omgivning, sin miljö som individen har möjlighet att stärka sitt välbefinnande och utveckla sin självkänsla. Denna miljöterapeutiska del skapas av människorna i verksamheten dygnet runt, årets alla dagar och hos Mo Gård uttrycks den i en gemensam kunskapssyn, människosyn och etisk värdegrund.

Alla ska få ett värdigt bemötande

I vårt arbete ser vi det som en självklarhet att alla som kommer till oss skall få ett bemötande värdigt varje människa. Alla skall ges förutsättningar till delaktighet och självbestämmande i alla processer rörande sin egen situation. Förhållningssättet i vår verksamhet bygger på alla människors lika värde och rättigheter.

Mo Gård HVB tar emot personer med komplex problematik och det kräver både personlig mognad och trygghet såväl som teoretisk kompetens hos den anställde. Fortbildning/utbildning erbjuds både internt såväl som externt och är en viktig och prioriterad del för verksamhetens utveckling och framgång. Handledning sker kontinuerligt för alla personalgrupper.

Strävar efter att vara en trygg arbetsplats

Vi verkar ständigt för att säkerställa en god arbetsmiljö där alla anställda ges möjlighet att utvecklas, vi ser att en ökad mångfald bidrar till en högre kvalitet i verksamheten. Den viktigaste resursen i vår verksamhet är vår personal. Vår målsättning är att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav men det ligger i vårt intresse att upprätthålla en högre standard.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att arbeta hos oss och läs gärna mer under lediga tjänster.

 

Lediga tjänster