Mo Gård HVB

Vi driver flera HVB-hem på olika orter i Sverige med verksamhet för barn, ungdomar och vuxna som har en psykosocial problematik och/eller psykiatrisk problematik ofta med behov av extra stöd när det gäller kommunikation.

Små enheter och hög personaltäthet

Våra boenden ligger naturskönt och lugnt men med närhet till större städer vilket ger lugn och ro men samtidigt möjlighet till delaktighet i de större städernas fritids- och kulturutbud. Varje boende är litet, personligt och vi har hög personaltäthet – allt för att skapa det lugn och de möjligheter som behövs för att möta varje individ med det just den behöver.

Läs mer nedan om varje enhet.

Hitta HVB-verksamhet

Visa verksamhet i

Hitta bostad med särskild service

Visa verksamhet i