Läs mer om gymnasiesärskola

Läs gärna mer på följande sidor om gymnasiesärskola

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Skolverket