Diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta skolans rektor.

Nedan kan du ladda ner Plan mot diskriminering och kränkande behandling där du kan läsa mer om vad som gäller på vår skola. Du kan också ladda hem en blankett för anmälan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Blankett Kränkande behandling