Mo Gård Gymnasiesärskola

Se sidans innehåll med teckenspråkSe på teckenspråk

Mo Gård Gymnasiesärskola riktar sig till dig som använder teckenspråk eller anpassad kommunikation och har en kombination av olika funktionsnedsättningar. Gymnasiesärskolan har nationellt upptagningsområde och erbjuder det individuella programmet med syftet att skapa goda förberedelser för vuxenlivet.

Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Programmet innehåller dessa ämnesområden:

• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation

Dessutom kan du ha praktik.

Kommunikation och teckenspråk

Teckenspråket är en viktig förutsättning för många på skolan, liksom vår kunskap i anpassad kommunikation.

Examen

Efter avslutad studiegång, får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med sig efter gymnasiesärskolan.