Tidskriften I Fokus

Tidskriften I Fokus ges ut av Mo Gård, två gånger per år. Tidskriften tar upp aktuella frågor när det gäller funktionsnedsättning, dövhet och dövblindhet.

I Fokus är gratis och är du intresserad av en prenumeration så är det bara att höra av dig till oss så ordnar vi det (ifokus@mogard.se).

Nedan kan du ladda hem tidigare utgåvor i pdf-format.

Vi sparar dina personuppgifter i ett lösenordsskyddat system för att tillverka etiketter och för e-postutskick. De lagras tills du säger upp din prenumeration genom att skicka ett mail till ifokus@mogard.se. Dina personuppgifter används endast för att sända dig tidningen I Fokus. Om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mogard.se.  Om du vill göra ändringar/ta bort dina personuppgifter skickar du ett mail till ifokus@mogard.se

Nummer 13, 2018

tema: beröring. Beröring är viktigt för vår välbefinnande och möjlighet till utveckling. I det här numret tar vi upp vikten av beröring och problematik kring detta.

Ladda ned som PDF

Nummer 12, 2017

Tema: Hälsa. I detta nummer av I Fokus tar vi upp ämnet hälsa ur olika aspekter. Hälsan är viktig för vårt välbefinnande och många gånger finns stora möjligheter att öka välbefinnandet genom enkla former av aktiviteter ex. vandring och massage. Att få möjlighet till en aktiv fritid är inte självklart för alla, vad finns det för möjligheter och vad är vinsterna för individen?

Ladda ned som PDF

Nummer 11, 2017

Tema: Självständighet. Hur kan man behålla sin självständighet och sitt självbestämmande? Hur ser möjligheterna ut idag? När man jobbar med personer som behöver stöd i vardagen är det viktigt med reflektion över hur man bemöter och hur man gör för att inte lägga över sina egna värderingar på brukaren.

Ladda ned som PDF

Nummer 10, 2016

Tema: Teckenspråk. Ett nummer om teckenspråkets ställning idag. Vi möter olika familjer som berättar om hur teckenspråket används i deras familjer och de val de gjort.

Ladda ned som PDF

Nummer 9, 2016

Tema: Arbete och sysselsättning. I detta nummer tar vi upp vikten av meningsfull sysselsättning, vad det innebär och hur arbetsmarknaden kan se ut om du har en funktionsnedsättning.

Ladda ned som PDF

Nummer 8, 2015

Tema: Forskning och utveckling. Du kan bland annat läsa om stamcellsforskning som kan ge bättre hörsel och om hur ny teknik kan förändra livet för många med omfattande funktionsnedsättningar.

Ladda ned som PDF

Nummer 7, 2015

Tema: Anhörig. 2015 är det anhörigår och det uppmärksammar vi genom att ge en bild av hur det är att vara anhörig idag, vilka brister som finns i stödet till anhöriga men vi vill också visa på de möjligheter som finns.

Ladda ned som PDF

Nummer 6, 2014

Tema: Skola. Skolan med dess olika möjligheter och svårigheter kan vara svåröverskådlig för föräldrar till barn med särskilda behov. Här ger vi en bild av hur skolvärlden ser ut idag för barn som är döva eller har dövblindhet.

Ladda ned som PDF

Nummer 5, 2014

Tema: Politik. Eftersom politik påverkar det mesta i livet och det är valår så handlar detta nummer om frågor som berör många med funktionsnedsättningar och de olika politikernas ståndpunkt i dessa frågor.

Ladda ned som PDF

Nummer 4, 2013

Tema: Boende. Boendet är en viktig del av våra liv och kanske ännu viktigare för den som lever med en funktionsnedsättning. Här kan du bland annat läsa om ny teknik som förenklar vardagen, vikten av planering när man bygger ett nytt boende och vilken roll konst och skönhet kan ha för ett fungerande boende.

Ladda ned som PDF

Nummer 3, 2013

Tema: Teknik. Tekniken går hela tiden framåt och det kommer nya hjälpmedel som kan göra vardagen enklare för många. I tidningen kan du bland annat kan du läsa om hur det är att som vuxen operera in CI (cochleaimplantat), om olika appar och om hur smarta telefoner kan förändra livet för dövblinda.

Ladda ned som PDF

Nummer 2, 2012

Tema: Rättigheter. Ett angeläget tema då många personer med funktionsnedsättning får allt svårare att få sina behov av stöd och service tillgodosedda. I tidningen yttrar sig såväl politiker och forskare som brukare och anhöriga.

Ladda ned som PDF

Nummer 1, 2012

Tema: Kommunikation. Det allra första numret av I Fokus handlar om kommunikation och vikten av att kunna kommunicera med din omgivning utifrån dina förutsättningar. Du kan bland annat läsa om hur man utvecklar språket hos ett barn med dövblindhet.

Ladda ned som PDF