Projekt

Här kan ni läsa mer om några av våra olika projekt som vi deltagit i eller drivit.

Målen med projekten har på olika sätt varit ökad delaktighet i samhället och möjlighet att göra sin röst hörd.

Vi hoppas kunna presentera fler spännande projekt framöver.