Product Description

En ny rapport från NKCdb, en sammanfattning av projektet Stödet till barn och unga med hörsel- och synnedsättning/dövblindhet och deras närstående. I projektet har man arbetat med frågorna Hur ser stödet ut? Vad fungerar bra och vad kan göras bättre?

Författare: Marie Andersson, projektledare i projektet Stödet till barn och unga med hörsel- och synnedsättning/dövblindhet och deras närstående.