Product Description

Boken beskriver att dövblindtolkning d.v.s. tolkning till personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning), består av tre integrerade delmoment – tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Här får både du som är utbildad dövblindtolk – men också du som ibland kommunicerar med personer med dövblindhet och någon gång får agera tolk och du som brukare – många praktiska tips.