Product Description

Boken handlar om hur man skapar ett gott samarbete mellan den som arbetar med hjälpmedel inom orådet för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och användarna. Målgruppen är de som genom sitt arbete har kontakt med personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet under hjälpmedelsprocessens olika faser – utredning, utprovning, utbildning och support.

I boken finns en rad konkreta råd och tips som har visat sig vara särskilt viktiga vid förskrivningen av hjälpmedel till personer med dövblindhet.