Product Description

Mo Gård har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), DHB och Tullängsgymnasiet tagit fram en ny upplaga av boken ”Döv med utvecklingsstörning – Möjligheter i ett livsperspektiv”.

Syftet med boken är att på ett kortfattat och tillgängligt sätt informera om och belysa situationen för individer med hörselnedsättning/dövhet i kombination med utvecklingsstörning ur ett antal olika perspektiv.

Skriften är av grundläggande karaktär och riktar sig i första hand till personer som inte tidigare kommit i kontakt med denna funktionsnedsättning.