Product Description

Utgiven 2016 | Författare: Helene Engh, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Vibeke Lorentzen & Anette Rud Jørgensen

Vägledningen bygger på kunskap från projektet och boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid. www.nordicwelfare.se/Publications/Livsomstallning/

Den bygger även på kompetens om och erfarenhet från flera års praktiskt arbete. Livsomställningsmodellen ger en tankeram som kan hjälpa oss att förstå det omfattande och komplexa förändringsarbete som personer med förvärvad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet genomgår. Vägledningen är ursprungligen skriven på norska och publicerad av Nordens Välfärdscenter.