Product Description

En bok om hur man anpassar miljön för personer med en kombination av svåra syn- och hörselskador. Att anpassa miljöer så att alla människor kan delta i samhällslivetär en viktig målsättning i Sveriges politik för personer med funktionsnedsättningar. Du kan dra ditt strå till stacken!