Product Description

I samband med projektet har en undersökning genomförts av hur många personer i Linköpings Kommun som själva upplever att de har en allvarlig kombination av hörsel- och synnedsättning. (KAHS) Undersökningen var riktad mot äldre i en del av stadens äldreomsorg liksom mot personer över 65 år som inte hade någon service från kommunen. I rapporten beskrivs också utbildningsinsatser som genomförts för drygt 300 personer, bland annat inom äldreomsorg. Tanken var att också en liten utbildningsinsats för personal kan göra en stor skillnad för personer med KAHS.