Personuppgifter (GDPR)

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss

I samband med ny dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 Maj 2018 ser vi över vår hantering och rutiner så att de ska följa och uppfylla den nya lagstiftningen. Syftet med den nya förordningen är att stärka den enskildes skydd av och hantering av dennes personuppgifter. Lagen är gemensam och gäller för samtliga länder inom den europeiska unionen.

Vi på Mo Gård kommer löpande arbeta för att följa denna nya förordning och ständigt verka för att förbättra våra rutiner och hantering för dem vi ingått ett förtroende med och förvaltar uppgifter om. Vi tar uppgiften på största allvar så att du som delat dina personuppgifter till oss ska kunna känna dig trygg i vår förvaltning och hantering.

I de fall vi hanterar personrelaterad information om dig i våra system är det för en specifik uppgift där förvaltade uppgifter krävs för att uppfylla våra förpliktelser mot dig och/eller för att följa de sammantagna lagar i Sverige och EU utifrån de krav dessa ställer på oss som företag i vår hantering, lagring samt förvaltning av enskildas personuppgifter. Som komplement kan i vissa fall  individuella samtycken mellan enskild(a) person(er) och Mo Gård som företag förekomma för att tydliggöra specifikt överenskommen hantering av persondata.

För mer information om den nya förordningen hänvisar vi till datainspektionens sidor i ämnet genom länken nedan:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Vid frågor vänligen kontakt vårt dataskyddsombud:

Carita Klang
carita.klang@mogard.se
010-471 67 88