Stiftelsen Mo Gård

Stiftelsen Mo Gård äger Mo Gård, stiftelsens syfte är att säkra att målgruppen (döva och personer som har dövblindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar) har resurser inför framtiden.

Stiftelsen ska ha till ändamål att i egen regi eller genom uppdrag:

  • Erbjuda professionell habilitering och rehabilitering av vuxna dövblinda och döva med ytterligare funktionsnedsättning
  • Erbjuda utbildning av dövblinda och döva ungdomar och vuxna
  • Genom forskning och utveckling tillskapa resurser, metoder och kompetens inom dessa specialområden

Forskning och utveckling

Stiftelsen Mo Gård delar ut anslag till forskning och utveckling, som är relaterad till målgruppen. Du som forskar inom detta område är välkommen med din ansökan.

För ytterligare uppgifter och information om stipendier skicka ett mail till info@mogard.se, eller kontakta oss per telefon, 010-471 66 00.

Mo Gårds stiftare

logo-stiftare_sverigesdovblinda
logo-stiftare_sdr
logo-stiftare_finspang
logo-stiftare_landstingetostergotland
logo-stiftare_mogard