Mo Gårds styrelser

Mo Gård är indelat i flera olika verksamhetsområden:

Mo Gård LSS

Mo Gård LSS bedriver insatser enligt LSS-lagstiftningen för personer som är döva eller har dövblindhet i kombination med andra funktionsnedsättningar. Mo Gård LSS driver också en Gymnasiesärskola i en teckenspråkig miljö.

Mo Gård HVB

Mo Gård HVB erbjuder personer med psykisk/psykosocial problematik i kombination med kommunikativa funktionsnedsättningar stöd och behandling genom arbete, boende, fritid och utbildning.

Nkcdb

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har ett statligt uppdrag att möjliggöra för landsting, men även kommuner och andra aktörer, att bygga upp kompetens för att kunna tillgodose personer med dövblindhets behov av samhällets stöd och skapa förutsättningar för deras delaktighet i samhällslivet.

Mo gård Folkhögskola

Mo Gård folkhögskola är en teckenspråkig folkhögskola och en mötesplats för gemenskap i teckenspråkig miljö. Folkhögskolan vill vara en vägvisare till större delaktighet i samhället.

Övrigt

I organisationen finns också Mo Gård fastighet samt Hemsta – Lidingby Gård Fastighet som har hand om fastigheterna som används i verksamheterna.

Nedan hittar du samtliga styrelser inom Mo Gård.