Länkar

Nedan hittar du en sammanställning av intressanta länkar. Om du saknar någon länk får du gärna hjälpa oss med att uppdatera listan. Skicka då ett e-post till info@mogard.se

Internationella samverkanspartners

DBI
PCN
WFDB, World Federation of the Deafblind

Myndigheter

Socialstyrelsen
Myndigheten för delaktighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Organisationer

Barnplantorna
Förbundet Sveriges Dövblinda
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Sveriges Dövas Riksförbund
Tolkcentralen

Medicinska källor

OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man

Övriga

Dövblindteamet i Skåne
Dövblindteamet i Stockholms län
Dövblindteamet i Västra Götaland
Iris Hadar
Västanviks folkhögskola
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser