Kärnvärden

Engagerade

Med motivation och känsla utför vi vårt arbete på ett målmedvetet sätt. Vi engagerar oss i våra uppdrag och försöker alltid motsvara individens och uppdragsgivarens förväntningar.

Kreativa

Vår nyfikenhet får oss att tänka annorlunda och se möjligheter i varje situation. Uppdragets ramar utmanar oss att förändra och förnya vårt arbetssätt för ökad kvalitet.

Trovärdiga

Med vår kunskap och långa erfarenhet skapar vi förtroende i våra uppdrag och använder våra resurser effektivt, klokt och långsiktigt. Vi tar ansvar för vårt arbete och vi gör det med respekt och lyhördhet för individens och uppdragsgivarens behov och önskemål.