Mo Gård Gymnasiesärskola

Ett gymnasieprogram som utformas utifrån dina behov och förutsättningar

Mo Gård Gymnasiesärskola riktar sig till dig som använder teckenspråk eller har behov av anpassad kommunikation och har en funktionsnedsättning. Gymnasiesärskolan har nationellt upptagningsområde och erbjuder det individuella programmet med syftet att skapa goda förberedelser för vuxenlivet.

Innehållet på det individuella programmet utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Programmet innehåller följande ämnesområden:

• Språk och kommunikation
• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle

Dessutom kan du ha praktik.

Kommunikation och teckenspråk
Vi använder olika anpassade kommunikationssätt och teckenspråk. Med vår samlade spetskompetens och mångårig erfarenhet så ger vi våra elever på gymnasiesärskolan förutsättningar för delaktighet och inkludering.

Examen
Efter avslutad studiegång, får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig från gymnasiesärskolan.

Hej, jag finns här för att svara på dina frågor. Hör gärna av dig!

Cecilia Joge Johansson
Cecilia Joge Johansson

I naturskön miljö i Doverstorp utanför Finspång hittar du våra två bostäder med särskild service för barn och ungdomar, Kastanjen och Tallmo. Här bedriver vi verksamhet året runt utifrån dina önskemål och behov. Vår boendeverksamhet vänder sig till dig som studerar, eller är på väg att studera på Mo Gård Gymnasiesärskola och därför behöver bo på annan ort.

På våra boenden strävar vi efter att i små grupper skapa en trygg, hemlik miljö, där du får ett bra stöd utifrån dina individuella anpassningar. I boendena finns plats för sammanlagt 11 (5+6) ungdomar. Alla har ett eget rum med egen toalett/dusch och det finns även ett kombinerat kök och vardagsrum där du kan laga mat, äta och umgås med andra. På sommaren njuter vi av vår utemiljö med möjlighet till grillkvällar, aktiviteter och trevlig samvaro.

I verksamheten fokuserar vi på att skapa fungerande tillgängliga kommunikativa miljöer. Kommunikation kan ske på teckenspråk eller med tal och tecken. Vi använder även alternativ kompletterade kommunikation (AKK).

Vi lägger stor vikt vid att stötta ungdomarna att hålla god kontakt med sin familj via Skype eller liknande. Alla elever har tillgång till trådlöst internet i skolan och i sitt boende.

Läs mer om våra boenden i vår broschyr.

Ladda hem broschyr om elevboende

Tallmo

Kontaktperson:

Anders Hellström, enhetschef
010-471 66 01, anders.hellstrom@mogard.se

Annika Söderberg, enhetschef
010-471 66 09, annika.soderberg@mogard.se

Kastanjen

Kontaktperson:

Anders Hellström, enhetschef
010-471 66 01, anders.hellstrom@mogard.se

Annika Söderberg, enhetschef
010-471 66 09, annika.soderberg@mogard.se

HÖSTERMINEN 2019

15 augusti – 19 december

Studiedagar

29-30 augusti

29 november

Lovdagar

28 oktober – 1 november (höstlov)

VÅRTERMINEN 2020

9 januari – 10 juni

Studiedagar

31 januari

4 maj

Lovdagar

17 – 21 februari (sportlov)

6 – 10 april (påsklov)

22 maj lov

Elevhälsan vid Mo Gård Gymnasiesärskola ska underlätta för eleverna att genomföra sina studier. Våra insatser ska bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vårt arbete riktar sig till elever, samtidigt som vi arbetar i samråd med övrig pedagogisk personal för att varje elev ska få rätt stöd. Vi ser till att eleverna har en bra miljö för sin kunskaps- och personliga utveckling. Vi arbetar även med uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling.

I vårt elevhälsoteam igår:

  • Rektor
  • Specialpedagog
  • Koordinator/Kurator
  • Skolsköterska
  • Arbetsterapeut
  • Skolpsykolog
  • Skolläkare

Diskriminering och kränkande beteende

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta skolans rektor.

Nedan kan du ladda hem en blankett för anmälan.

Blankett kränkande behandling

Ansökan till Mo Gårds gymnasiesärskola

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten till Mo Gård gymnasiesärskola i pdf-format. Efter att du har fyllt i blanketten, posta ansökan till angiven adress i på blanketten.

Ladda ner blanketten här

Kontaktpersoner

Hitta hit!

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se