Hem för vård eller boende (HVB)

Med små enheter vill vi skapa lugn och möjligheter för varje individ

Vårt teckenspråkiga HVB hittar du utanför Finspång i Östergötland. Verksamheten vänder sig till flickor och pojkar, 13-19 år, med psykosocial problematik som har en hörselnedsättning eller är döva. Vi erbjuder placeringar enligt SoL eller LVU.

Boendet ligger i en vacker lantlig miljö men har nära till större städer med bra utbud av aktiviteter. Vi har tillgång och samverkan med en lantgård där vi hjälper till med skötsel av små och stora djur.

Vi använder oss av ett miljöterapeutiskt arbetssätt där vi på ett tydligt och konkret sätt använder händelser i vardagen i vårt arbete.

För de unga som bor hos oss som är skolpliktiga men inte går i en kommunal skola erbjuder vi skolverksamhet på uppdrag från deras hemskola. Vi sköter undervisningen med hjälp av legitimerade lärare, i en väl anpassad skollokal med hög personaltäthet. Lärare och behandlingspersonal samverkar för elevens bästa i samarbete med elevens hemskola.

Hej, jag finns här för att svara på dina frågor. Hör gärna av dig!

Cecilia Joge Johansson
Cecilia Joge Johansson

Våra enheter

Här nedanför hittar du våra HVB-verksamheter för barn och unga som har rätt till stöd enligt SoL 7.1.1.

Erstorp

Finspång

För pojkar och flickor 13-19 år med psykosocial problematik och/eller NPF

Kontaktperson

Anders Hellström
Enhetschef
010-471 66 01
anders.hellstrom@mogard.se

Besöksadress

Erstorpsvägen 5
612 93 Finspång

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se