Ansök om medel från MoFoF

Nu finns det möjlighet att återigen ansöka om medel från Stiftelsen Mo Gårds forskningsfond (MoFoF). MoFoF ger bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamheter och olika brukarkategorier. Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras. Utlysning av medel startar 1 november 2018 med sista ansökningsdag [...]