Föreläsning om språkutveckling i en taktil modalitet

Caroline Lindström är anställd som Specialpedagog på Mo Gård LSS, Stödteam. Förra året gick hon master programmet ”Communication and Deafblindness” vid Groningens universitet i Nederländerna. Hon skrev då masteruppsatsen "Contributing to a bodily/tactile language by transforming cultural customs". Nu finns det en föreläsning på YouTube där Caroline talar utifrån sin uppsats.  Föreläsningen lägger fokus på hur [...]

Föreläsning om språkutveckling i en taktil modalitet

Inbjudan till Föräldrakurs på Sånga-Säby

I dagarna går inbjudan ut till Föräldrakurs på Sånga-Säby som anordnas i samverkan mellan Mo Gård, Tullängsgymnasiet, FSDB och SPSM. Kursen vänder sig till dig som har barn, oavsett ålder, med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. På kursen får föräldrar chansen att lyssna till föreläsare, delta i diskussioner och umgås i en trevlig miljö. 2018 kommer vi hålla till på [...]

Inbjudan till Föräldrakurs på Sånga-Säby

Inbjudan till Föräldrakurs på Sånga-Säby

I dagarna går inbjudan ut till Föräldrakurs på Sånga-Säby som anordnas i samverkan mellan Mo Gård, Tullängsgymnasiet, FSDB och SPSM. Kursen vänder sig till dig som har barn, oavsett ålder, med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. På kursen får föräldrar chansen att lyssna till föreläsare, delta i diskussioner och umgås i en trevlig miljö. 2018 kommer vi hålla till på [...]

Inbjudan till Föräldrakurs på Sånga-Säby

Första spadtaget för vårt nya boende i Enköping

Tisdagen den 3 april tog vi det första spadtaget för vårt nya boende i Enköping. Boendet planeras vara klart till årsskiftet och ge plats för 6 boende. Det kommer ge många nya arbetstillfällen i Enköping och vi kommer rekrytera personal under hösten. Håll koll på våra nya tjänster på mogard.se/jobb eller på vår Facebooksida @mogard.se [...]

Första spadtaget för vårt nya boende i Enköping