Verktyg för bättre hälsa 2018

Nu är det dags att anmäla sig till familjehelgen "Verktyg för bättre hälsa". Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) anordnar helgen tillsammans med Mo Gård, familjehelgen riktar sig till familjer som har barn/ungdomar under 20 år med dövblindhet. Denna helg är en fortsättning på ett lyckosamt arvsfondsprojekt och drivs nu i ny regi.  Familjehelgen kommer anordnas på Bohusgården den [...]

Verktyg för bättre hälsa 2018

Johanna Bergstrand ny koncernchef på Mo Gård  

Den 1 januari 2018 tillträder Johanna Bergstrand som ny koncernchef inom Mo Gård AB och fortsätter därmed arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter.  Johanna Bergstrand började inom Mo Gård redan 1999. Under sina år inom koncernen har hon arbetat på en rad olika positioner, många av dem har varit ledande befattningar som ex. [...]

Johanna Bergstrand ny koncernchef på Mo Gård