Fågelholksprojekt

Mo Gård gymnasiesärskola har fått i uppdrag av Finspångs kommun att göra fågelholkar till en naturstig i Vibjörnsparken. Förra veckan åkte några av våra elever på studiebesök till parken.

Fågelholksprojekt

Glöm inte att anmäla dig!

Lördagen den 5 november är det höstfest, i år håller vi till på Borgen i Norrköping och det blir dans, middag och andra festligheter. Sista anmälningsdag är 16 oktober! Välkomna att anmäla er! Läs gärna mer i inbjudan, bland annat om menyn, programmet och hur du anmäler dig. Ladda hem inbjudan här  

Glöm inte att anmäla dig!

FSDB, Förbundet sveriges dövblinda, behöver nya ledamöter till föräldrarådet!

Är du en av föräldrarådets nya ledamöter? Du har ett barn eller ungdom med medfödd eller förvärvad dövblindhet. Styrelsen har ca 5-6 möten per år, varav ca hälften är fysiska träffar och hälften via nätet. Styrelsens uppdrag är att tillvarata barnen, ungdomarnas och deras familjers intressen genom livets alla skeden, inom skola, fritid, arbete, finnas med [...]

FSDB, Förbundet sveriges dövblinda, behöver nya ledamöter till föräldrarådet!

Mo Gård ny medlem i Famna

Från och med den 1 oktober 2016 är Mo Gård stolt medlem i branschorganisationen Famna. Famna är en branschorganisation för idéburen vård och social omsorg, där man tillvaratar gemensamma intressen för föreningar, stiftelser, kooperativ och företag som bedriver verksamhet inom vård och social omsorg utan vinstsyfte. Som medlem i Famna vill vi fortsätta arbeta för [...]

Mo Gård ny medlem i Famna

iPad projekt

På Mo Gård Gymnasiesärskola har vi genomfört ett iPad projekt för att utveckla skolans pedagogik och elevers samspels- och kommunikationsförmåga med hjälp av iPad som lärverktyg. Projektets syfte var att undersöka hur iPads kan användas som lärverktyg för att utveckla samspels- och kommunikationsförmåga för elever på tidig utvecklingsnivå. Att skapa utvecklande lärsituationer kopplat till samspels och kommunikationsutveckling, [...]

iPad projekt