Projekt som ger ökad delaktighet

Fredagen den 13 november var det avslutningsfest för projektet Tell-Us som DHB drivit med Mo Gård som samarbetspartner. Det har varit ett 3-årigt arvsfondsprojekt där målet har varit att hitta ett sätt att låta teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning tala om hur deras liv är, hur skolan fungerar och vad dom vill göra efter skolan. Projektet har strävat efter att öka gruppens [...]

Projekt som ger ökad delaktighet

Trasig funktion för synpunkter

På vår hemsida finns det en funktion under "kontakt" där man på ett enkelt sätt kan skicka in synpunkter till oss. Den har tyvärr varit ur funktion den senaste tiden. Vi beklagar detta och om ni har skickat in synpunkter som ni inte fått respons på så ber vi er skicka in dessa på nytt.

Trasig funktion för synpunkter

Lyckad familjehelg på Bosön

Sista helgen i oktober hade Mo Gård förmånen att återigen vara med på en familjehelg med projektet "Verktyg för bättre hälsa", ett arvsfondsprojekt som drivs av FSDB (Förbundet Sveriges dövblinda). Projektet riktar sig till familjer som har barn/ungdomar med dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning. Inom projektet anordnas familjevistelser och nu var den fjärde familjehelgen på Bosön, Lidingö. Under [...]

Lyckad familjehelg på Bosön